July 2019
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday

 

 1

RDC Closed

 

9am-1pm 

 

 5

 

6

 

7

 

8

9am-4:45pm

9

 

10

9am-1pm

11

 

12

 

13

 

14

 

15

9am-4:45pm 

16

 

17

9am-1pm 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 RDC Closed

23

 

24

RDC Closed

25

 

26

 

27

 

28

 

29

9am-4:45pm

30

 

31

9am-1pm